Kompozisyon

Uyarı ve Bilgilendirme

Paylaştığım bu notlar büyük çoğunlukla derleme olup, ana içeriği ve konu başlıkları İFSAK Temel Fotoğrafçılık Semineri Ders Notları kullanılarak hazırlanmıştır. (http://www.ifsak.org.tr/).Bunun dışında pek çok web sitesinden aldığım bilgiler yeri geldikçe bütünüyle ya da kısmen konuya dahil edilmiştir.

Kullanılan bilgi ve görsellerin kendisine ait olduğunu beyan eden biri olursa, bu içerik derhal kaldırılacaktır.

Bu sitenin paylaşımından ve ders notlarından herhangi bir ticari kazanç elde edilmesi söz konusu değildir. Tamamiyle kişisel bir paylaşım olup, elimdeki dokümanların konuyla ilgili arkadaşlarıma ulaştırılması gayesi ile hazırlanmıştır.

İstifade ettiğim tüm ilgililere, amatör fotoğrafçılığa gönül veren bizlere sundukları bu bilgilerden dolayı, şükranlarımı arz ediyorum.

KOMPOZİSYON

İyi bir fotoğraf  çekebilmek için önce iyi kompozisyonun temel öğeleri öğrenilmelidir. Bu öğeler, doğal düşünce sisteminin parçası haline geldiği zaman tasarım anlayışını bileyerek fotoğraf çekmeye yardım eder.

1. Yalınlık

Slayt3

İlk ve belki en önemli öğe yalınlıktır. Fotoğraftaki ilgi merkezine dikkat çekmenin yolları aranmalıdır. Bunun bir yolu, konuyu dikkati dağıtmadan ortaya çıkaracak bir fon seçmektir. Fotoğrafta öyle bir kompozisyon yaratılmalıdır ki, fotoğrafın çekim nedeni açık olarak görülsün ve görüntü ye giren tüm nesneler ilgi merkezi olarak seçilen konuyu tamamlasınlar. Demek ki fotoğrafları yalınlaştırmak ve ilgi merkezini güçlendirmek için, karmaşık olmayan bir fon seçmeli, konuya yaklaşarak ilgisiz nesneler fotoğraf alanı içine alınmamalıdır.

2. 1/3 kuralı

 

Slayt5

Fotoğrafı çekmeden önce kare, yatay ve dikey olarak üçe bölünür. Bu çizgilerin kesiştiği noktalar iyi bir kompozisyonda ilgi merkezinin yerleşebileceği dört seçeneği gösterir. Genel olarak konunun tam karenin merkezinde yer aldığı fotoğraflar, konunun merkezden uzakta yer aldığı fotoğraflardan daha az hareketli ve daha az heyecan vericidir. Konunun merkezden kaydırıldığı fotoğraflarda üçte bir kuralı ’ndan (Altın oran) yararlanılabilir. Manzara fotoğraflarında da ufuk çizgisi de üçte bir kuralına göre yerleştirilebilir. Ufuk çizgisini merkeze yerleştirmekten kaçınmalıdır.

Slayt6Slayt7

Altın Üçgenler

Slayt9

  • Diyagonal çizgiler ile fotoğrafta dinamik bir simetri etkisi yaratılabilir.
  • Altın üçgen için kadraj hipotenüs ile iki eşit parçaya bölünür. Bu hipotenüsü eşit olarak 3’e bölen 2 nokta belirlenir ve köşelerden bu noktalara ortay çizilir.

Slayt10

3. Çizgiler

Çizgiler kompozisyonda önemli bir rol oynarlar. Fotoğrafta diyagonal çizgiler yön belirtmek için kullanılabilir. Bu asıl konuya gözü yöneltmenin basit ve kolay bir yoludur.

Slayt12Slayt13

4. Denge

Fotoğrafta Denge Öğesi kompozisyonun en önemli yol göstericilerinden biridir. Denge, birbirini tamamlayan şekil, renk ya da aydınlık veya karanlık alanların göze hoş görünecek şekilde ayarlanmasıdır.

Slayt15

 

Slayt16

Slayt17

 

Slayt18

Slayt19

5. Kadraj

Fotoğraf kompozisyonunda beşinci öğe kadraj yani çerçevelemedir. İlgi merkezini ön plandaki nesnelere çerçevelemek fotoğrafta yer alan asıl konuyu diğerlerinden ayırt etmek için gereken derinlik hissini kazandırır. Bir fotoğrafta, kadraja karar vermek konuya bağlıdır. Çerçeve olarak neyin kullanılacağı buna göre değişecektir.

Slayt21

6. Bindirme

Daha iyi kompozisyon için altıncı öğe, üst üste bindirmeden kaçınmaktır. Öyleyse poz verdirmeden önce yalın bir fon aramak gereklidir. Asıl konuya çok yakın nesne yada çizgilerin üst üste binmesi dikkati dağıtabilir.

Slayt23

FOTOĞRAFTA BELİRGİNLİĞİ SAĞLAYAN ÖĞELER

1. Işık

Işık fotoğrafın, estetik bir görüntü ye ulaşmasındaki ön önemli görsel araçtır. Işığın geliş yönü, konunun anlatılmasında, vurgulanmasında çok onamlıdır. Bir yapay ışık kaynağının konu etrafında dolaştırılması ile konunun farklı şekillerde aydınlandığı ve algılandığı görülür. Gün ışığında ise konu etrafında dolaşan fotoğrafçı her noktada farklı aydınlanma etkisi alır.

Işık kaynağı konuya çok yakın konumlandırılmış, bir cephe ışığı veriyorsa, konu üzerinde doku ve derinlik etkisi vermeyen bir aydınlanma sağlanır. Işık kaynağı konu ile 90 derecelik bir açı yapacak şekilde kaydırıldığında doku ve derinlik etkisi gittikçe artar. Konunun en iyi algılanması konuyu yalayan bir aydınlatma ile sağlanır. Işık kaynağı konunun arkasına doğru kaydırıldıkça derinlik ve konunun formu belirginlik kazanır.

Slayt25

2. Doku

Doku ışığın konuya yatık geldiği hallerde belirginleşen bir vurgulama öğesidir. Konunun yapısal özelliklerini ortaya koyan doku, ışığın geliş yönü optik eksenle aynı olduğu zamanlarda kaybolur. Girinti ve çıkıntıları olan bir yüzey, dik gelen ışık altında detay vermeyen, boş bir alan olarak görülür. Işığın optik eksenle açısı büyüdükçe doku etkisi belirmeye başlar. Her doku fotoğrafı konunun sahip olduğu fiziksel özellikten kaynaklanmayabilir. Doku etkisi anlık olabilir. Örneğin su yüzeyi,rüzgarın esintisi ile suda oluşan küçük hareketler veya bir koyun sürüsünün uzaktan görünümü gibi.

Slayt28

3. Ritim

Fotoğrafta belirginliği sağlamanın bir başka yolu fotoğrafa konu olarak seçilen nesneyi birden çok sayıda kullanmaktır. Nesne kadraj içinde ısrarla, bir düzen içinde gösterilmektedir. Ritim, müzikte, mimaride ve diğer sanat dallarında olduğu gibi fotoğrafta da vurgulayıcı bir estetik öğedir. Fotoğrafa, belli bir düzen içinde aynı nesneden pek çok yerleştirilmesi ile oluşan ritim,rastgele ve az sayıda kullanılan nesneden her zaman çok daha fazla etkileyicilik kazandırır. Nesnelerin belli aralıklarla yerleştirilmeleri ile rahatlıkla ve etkili bir şekilde algılanırlar. Aynı zamanda konuların doğrultuları belirginleşmektedir.

Slayt30

4. Armoni

Aynı özellikleri taşıyan benzer öğelerin bir arada kullanılması ile armoni, uyum etkisi elde edilmektedir. Fotoğrafta armoni beş ayrı şekilde görülebilir.

1. Biçimde armoni

2. Doğrultularda armoni

3. Renkte armoni

4. Siyah- beyaz fotoğrafta ton değerlerinde armoni

5. İçerikte armoni

Slayt32

5. Kontrast

Biçimde, doğrultularda, renklerde, ton değerlerinde ve içerikte uyum ile belirginliğe ulaşılabildiği gibi tam tersi kontrastlık ile de belirginliğe ulaşılabilir. Fotoğrafta kontrastlık beş şekilde görülebilir.

1. Biçimlerde kontrast,

2. Doğrultularda kontrast,

3. Renklerde kontrast,

4. Ton değerlerinde kontrast,

5. İçerikte kontrast.

Slayt34

 

Slayt35

6. Perspektif

Bize yakın cismin büyük, uzak cismin küçük görülmesi olayına perspektif denir. Fotoğrafta, perspektif ile derinlik hissi belirginlik kazanır. İki boyuta sahip fotoğrafta, perspektif çeşitli şekillerde algılanır. En başta, bakış noktamıza yakın konu büyük, uzak konu küçüktür. Boyutlarının eşit olduğu bilinen nesneler fotoğrafta farklı boyutlarda görülürse derinlik hissi verilmiş olur.

Uyarı ve Bilgilendirme

Paylaştığım bu notlar büyük çoğunlukla derleme olup, ana içeriği ve konu başlıkları İFSAK Temel Fotoğrafçılık Semineri Ders Notları kullanılarak hazırlanmıştır. (http://www.ifsak.org.tr/).Bunun dışında pek çok web sitesinden aldığım bilgiler yeri geldikçe bütünüyle ya da kısmen konuya dahil edilmiştir.

Kullanılan bilgi ve görsellerin kendisine ait olduğunu beyan eden biri olursa, bu içerik derhal kaldırılacaktır.

Bu sitenin paylaşımından ve ders notlarından herhangi bir ticari kazanç elde edilmesi söz konusu değildir. Tamamiyle kişisel bir paylaşım olup, elimdeki dokümanların konuyla ilgili arkadaşlarıma ulaştırılması gayesi ile hazırlanmıştır.

İstifade ettiğim tüm ilgililere, amatör fotoğrafçılığa gönül veren bizlere sundukları bu bilgilerden dolayı, şükranlarımı arz ediyorum.

%d blogcu bunu beğendi: